حکم حجر

گاهی قوای ذهنی و روانی انسان تحلیل می رود که نیاز به مراقبت و نگهداری پیدا می کند قانونگذار در چنین مواردی برای اینکه شخص بر خلاف مصلحت خود کاری انجام ندهد اقداماتی انجام داده است از جمله اینکه صغیر/سفیه/مجنون را از مداخلیه در اموال خود منع کرده است
دو روش برای تقاضای صدور حکم حجر و نصب قیم وجود دارد در روش اول دادستان نقش اصلی را بر عهده دارد به این صورت که دادستان بعد از بررسی موضوع اگر لازم بداند موضوع را برای تصمیم گیری به دادگاه ارجاع می دهد
در روش دوم دادستان در ابتدای ماجرا نقشی ایفا نمی کند بلکه متقاضی مستقیما به دادگاه خانواده مراجعه می کند و از این دادگاه تقاضای نصب قیم برای محجور می نماید

لطفا جهت مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر با وکلای مجرب ما تماس حاصل فرمایید.