مهریه

نظر به اینکه حق مسلم زوج بوده و جزء دیون ممتاز محسوب می شود قانونگذار برای مطالبه و وصول مهریه دو مرجع ثبت و دادگاه را پیش بینی کرده است.
لطفا جهت مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر با وکلای مجرب ما تماس حاصل فرمایید