اخذ کد اقتصادی

کداقتصادی شماره ای است که طبق قانون وضع شده در سال 1373 برای اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به تولید کالا و یا ارائه خدمات مشغول میباشد تعیین گردیده است بدین صورت که اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست کد اقتصادی خود را  بر روی فاکتورهای خرید و فروش ثبت نمایند.
از جمله دلایل درج کد اقتصادی برای فاکتورهای خرید و فروش محاسبه سود بدست آمده در معاملات است و بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده ،مالیاتها نیز کمتر براوردی و نظری خواهند بود و محاسبه آنها بیشتر براساس اسناد و مدارک صحیح خواهد بود. علاوه بر این به وسیله کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور قادر است دفاتر قانونی ، فاکتورها و صورتحساب های صادره را به راحتی بررسی نماید.
لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر و  دریافت مدارک مورد نیاز اخذ کد اقتصادی با مشاورین ما تماس بگیرید.