ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است متشکل  از اشخاص حقوقی و یا حقیقی که به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طرق: خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصول تشکل های تعاونی تشکیل می‌شود.
 تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از 7 عضو کمتر باشد.
 سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا‌تعهد نموده است.
انواع و اقسام شرکت تعاونی در ایران برحسب گرایش
 • کشاورزی
 • صنعتی
 • معدنی
 • خدماتی
 • مسکن
 • فرش دستباف
 • تامین کننده نیاز تولید کنندگان
 • تامین کننده نیاز مصرف کنندگان
 • اعتبار
 • حمل و نقل
 • چند منظوره
 • منابع طبیعی
 • لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر  و یا آگاهی از مدارک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی با مشاورین ما تماس بگیرید.