ثبت موسسه

 ( به انگلیسی : institute و یا به اختصار  .Ins) :
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت انجام امور غیر تجاری از قبیل خیریه، ادبی علمی و یا خدماتی می باشد که حداقل از 2 نفر موسس تشکیل گردیده است که این افراد از بین خود یا خارج از موسسین یک یا چند نفر را به عنوان مدیر انتخاب خواهند کرد.
موسسات می توانند عباراتی از قبیل کانون،انجمن و بنگاه را اتخاذ نمایند.
شرایط موسسه تقریبا شبیه به شرکت مسئولیت محدود بوده با این تفاوت که در موسسات قادر به انجام امور بازرگانی و تجارتی نمی باشید.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر  و یا آگاهی از مدارک مورد نیاز ثبت موسسه با مشاورین ما تماس بگیرید.