ثبت علائم تجاری(برند)

علائم تجاری یا همان لوگو یا برند عبارت است از هر قسم علامتی  اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت،مهر، لفاف و غیره که برای امتیاز محصول صنعتی،تجارتی یافلاحتی اختیار می شود.
حق استفاده انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.
حق استعمال انحصاری علامت تجاری به مدت 10 سال بوده و قابل تمدید پس از موعد مقرر می باشد.
علامت تجاری به دو قسم لاتین و فارسی تقسیم می گردد که هر یک در طبقات مختص به موضوع تجاری یا خدماتی موردنظر ثبت می گردد.
برای ثبت علامت تجاری در هر طبقه نیاز به مجوز فعالیت در رشته مورد نظر می باشد و در خصوص علامت های تجاری لاتین علاوه بر جواز فوق احتیاج به کارت بازرگانی برای ثبت علامت مورد نظر می باشد
مزایای ثبت علامت تجاری:
-علامت تجاری تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
-شرکتها را قادر می سازنند محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.
-علامت تجاری می تواند برای شرکت هاوجهه وشهرت ایجادنماید و ابزار خوبی برای بازاریابی می باشد.
-علامت تجاری دارایی ای ارشمند کسب و کار بوده که شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت کالا و محصولات سرمایه گذاری کنند.
-از موارد ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی می باشد.
-وسیله ای برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی رقباءو سایرین از کالا و اعتبار شرکت می باشد.
لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام تجاری وبرندخود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.