شرکت سهامی عام

( به انگلیسی:Public Joint Stock Company,  Public Held Co) :
شرکتهای سهامی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها سهامی عام نامیده می شوند.
حداقل سرمایه در شرکت های سهامی عام پنج میلیون ریال بوده که حداقل مبلغ 20% سرمایه شرکت را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها سپرده نمایند.
تعداد اعضای  هیئت مدیره در شرکت سهامی عام  حداقل 5 نفر می باشد همچنین مدت تصدی اعضا هیئت مدیره حداکثر 2 سال می باشد.
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا آگاهی از مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام با کارشناسان ما تماس بگیرید.