شرکت سهامی خاص

(به انگلیسی Private Joint Stock Company,  Private Held Co) :
شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آنهاست و حداقل سرمایه در نظر گرفته شده میبایست یک میلیون ریال  باشد که لااقل 35% مبلغ تعهد شده می بایست در حسابی به نام  شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها سپرده شود و 65% باقیمانده در تعهد سهامداران بوده که می بایست حداکثر تا 2 سال تادیه گردد.
تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر بوده و تعداد  مدیران حداقل 3 نفر می باشد( بااحتساب مدیرعامل) که مدت زمان تصدی آنها حداکثر 2 سال است .
همچنین شرکت سهامی خاص باید دو نفر بازرس انتخاب نماید که این افراد نمی توانند از بین مدیران انتخاب شوند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص با کارشناسان ما تماس بگیرید.